Κατανοώντας την Αστάθεια του Bitcoin


To Bitcoin είναι ένα Καθολικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο ελέγχεται και είναι διαθέσιμο στον κόσμο, κάθε 10’ κατά μέσο όρο. Η διαφάνειά του, μας προσφέρει την δυνατότητα να κάνουμε αναλύσεις on-chain, με τρόπο που είναι αδύνατο να γίνει για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Ένα από τα στοιχεία που μπορούμε να δούμε, είναι η χρονο-σφραγίδα για κάθε UTXO (αδιάθετο υπόλοιπο συναλλαγής). Το UTXO μπορούμε να το αντιληφθούμε σαν ένα πολύ μικρό κομμάτι υπολοίπου σε Bitcoin, μετά την εκτέλεση κάθε συναλλαγής. Έχοντας πρόσβαση στην χρόνο-σφραγίδα για κάθε UXTO που έχει ποτέ δημιουργηθεί, μπορούμε να υπολογίσουμε την χρονική διάρκεια κατοχής, και άρα, την ηλικία όλων των νομισμάτων στο σύστημα! Η μέτρηση HODL Wave σχεδιάστηκε αρχικά από την ομάδα της Unchained Capital. Δείχνει την ηλικία όλων των νομισμάτων, μέσω ενός χρωματικού εύρους (δείτε παρακάτω).Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Πηγή:moneypro