Τριετίες: Ποιοι θα πληρωθούν αναδρομικά το 2024 – Μεγάλη κατηγορία εργαζόμενων


Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ακόμα και δύο τριετίες έχουν χιλιάδες εργαζόμενοι, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Απογοήτευση επιφύλασσε η ανακοίνωση για το «ξεπάγωμα» στις τριετίες που έκανε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς αφορά μόνο όσους εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, οι οποίοι λαμβάνουν κατώτατο μισθό και θα πρέπει να περιμένουν τρία χρόνια για να λάβουν την πρώτη τους προσαύξηση. «Η ρύθμιση που φέρνουμε είναι ισορροπημένη και δεν προβλέπει αναδρομική εφαρμογή των τριετιών» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης. 

Ωστόσο, με νεότερες πληροφορίες της «Καθημερινής», φαίνεται ότι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν ακόμη και αναδρομικές αυξήσεις. Πρόκειται για την κατηγορία εκείνη των μισθωτών, που εν μέσω κρίσης -όταν οι τριετίες δεν ίσχυαν- έβρισκαν δουλειά και έπαιρναν τον κατώτατο μισθό, χωρίς να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχαν πριν από τον Φεβρουάριο του 2012. Αυτοί, από τη νέα χρονιά, θα πρέπει να λάβουν το σύνολο των προσαυξήσεων που δικαιούνται, ενώ θα αρχίσει να «τρέχει» και ο χρόνος για την επόμενη τριετία.

Τριετίες: Πρόβλεψη για νέο «πάγωμα» από 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι τριετίες θα μπορούν να «ξαναπαγώσουν» – κόβοντας την αύξηση σε όσους θα έχουν κατοχυρώσει τότε την τριετία- αν η ανεργία υπερβεί το ποσοστό του 10%. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στη διάταξη του υπουργείου Εργασίας: 

Από την 1η.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%), και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%), αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αναλυτικά, για το «ξεπάγωμα» των τριετιών προβλέπει:

Από την 1η.1.2024 αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.

Ειδικότερα:

  • Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που είχε προσληφθεί πριν από την 14η.2.2012, όπως η προϋπηρεσία αυτή είχε διαμορφωθεί τη 14η.2.2012 οπότε και ανεστάλη η συμπλήρωσή της, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.
  • Η προϋπηρεσία κάθε εργαζομένου, που προσλήφθηκε μετά από την 14η.2.2012, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά από την 1η.1.2024.

Επιπλέον, για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.2.2012 και μετά από την 1η.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

  • Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.
  • Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Πηγή:ieidiseis