Στεγαστικό δάνειο για νέους: Η αίτηση για το «Σπίτι μου» – Επιτόκια, όροι, κριτήρια, δικαιολογητικά


Από τη Δευτέρα 3 Απριλίου μπορείτε να κάνετε αίτηση για το «Σπίτι μου» στις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το στεγαστικό δάνειο για νέους.

Στεγαστικό δάνειο για νέους από 25 έως 39 ετών προσφέρει το πρόγραμμα «Σπίτι μου» σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ την Παρασκευή 31 Μαρτίου. Όπως έγινε γνωστό, οι αιτήσεις θα αρχίσουν να γίνονται δεκτές στις τράπεζες από τη Δευτέρα 3 Απριλίου, ενώ δημοσιεύτηκαν και τα επιτόκια αλλά και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε. 

Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπαίνετε στις λίστες των εν δυνάμει ωφελούμενων εάν -εκτός από τα ηλικιακά κριτήρια- πληροίτε και τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είναι:

 • Ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ
 • Οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Για κάθε τέκνο, το ποσό αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, επιγραμματικά, συγκεκριμένες προϋποθέσεις καλύπτει και το ακίνητο που θέλετε να αγοράσετε, ενώ μάξιμουμ μπορείτε να λάβετε δάνειο ύψους 150.000 ευρώ για εμπορική αξία της τάξης των 200.000 ευρώ. Θα πρέπει να είναι εμβαδού έως 150 τ.μ. και παλαιότητας τουλάχιστον 15 ετών, αλλά και εντός οικιστικής περιοχής.

Σπίτι μου: Τα επιτόκια των τραπεζών

Την αίτηση θα κάνετε σε τράπεζα της επιλογής σας. Κάθε τράπεζα έχει διαφορετικό επιτόκιο, με τη μόνη που έχει σταθερό επιτόκιο να είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (5%).

Η τράπεζα θα κάνει τον απαραίτητο έλεγχο ότι καλύπτετε τα κριτήρια και τον πιστοληπτικό έλεγχο και στη συνέχεια ο φάκελος θα πηγαίνει στη ΔΥΠΑ η οποία και θα καλύψει το 75% της δανειοδότησης για να βγουν χαμηλά τα επιτόκια. Μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησής σας στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ dypa.gov.gr/spitimou.

Τα επιτόκια όλων των τραπεζών που συμμετέχουν είναι τα εξής: 

epitokia trapezon

Στεγαστικό δάνειο για νέους: Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για την αίτηση στην τράπεζα

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσετε είναι:

 • Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που δεν έχει εκδοθεί νωρίτερα από 1 μήνα πριν την αίτηση).
 • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους.
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Σπίτι μου: Τα κριτήρια επιλογής ακινήτου αναλυτικά

Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί, εάν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 • Το ακίνητο να έχει εμβαδόν έως 150 τ.μ.
 • Το ακίνητο έχει παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών.
 • Ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%.
 • Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.
 • Το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

Σπίτι μου: Οι όροι των τραπεζών για το δάνειο για νέους  

 • Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή.
 • Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν από αυτούς.
 • Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα τριάντα έτη.
 • Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο καλύπτεται από τον αγοραστή).
 • Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ).
 • Αυτό σημαίνει ότι τα 3/4 του δανείου χορηγούνται άτοκα με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού, να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.
 • Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δάνειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα γίνεται και το δάνειο για όσους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του κάνουν 3 και πλέον παιδιά.
 • Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Πηγή:ieidiseis